Zorg

Extra ondersteuning

 

Het doel van ons onderwijs is om alle leerlingen te voorzien in hun onderwijsbehoefte. Soms is er meer nodig dan de basisvoorziening. Wanneer een leerling wordt belemmerd in zijn/ haar onderwijsontwikkeling gaan we over op zorg. Dit doen we samen met de leerling en de ouders. We brengen de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling in kaart en gaan samen de zoektocht aan naar passende mogelijkheden voor de leerling.

Hiervoor gebruiken we het principe van handelingsgericht werken.

 

Hierbij onderscheiden we vier verschillende fases met in totaal zeven stappen:
 • Fase 1 en 2: Waarnemen/signaleren en begrijpen/ analyseren
 • Fase 3: Onderwijsbehoefte van de leerling in kaart brengen
 • Fase 4 en 5: Pan opstellen en mogelijke leerlingen clusteren
 • Fase 6: Plan uitvoeren en evalueren

 

 

Zorg intern Actie

Wat

 

Zorgniveau 1

Zorg op groepsniveau

Handelingen vanuit de leerkracht in de groep.

 • Gesprek ouders

 

Zorgniveau 2

Zorg op groepsniveau + intern begeleider wordt ingeschakeld om mee te kijken/ denken.

 • Observatie 
 • Gesprek ouders
 • Externe zorg inschakelen die specifiek is. (fysio / ergo / logo / buurtteam enz.) 
 • Externe zorg inschakelen: Doorschakelen naar volgende stap van zorg, externe hulp binnen het onderwijs SWV 

 

 

Zorg intern

Actie 

Wat

Zorgniveau 3

Samenwerkingsverband (SWV): consult

 

Wanneer we graag iemand met ons mee laten kijken/ denken over wat we kunnen inzetten

 • Gesprekken ouders/ consulent SWV/ leerkracht / intern begeleider

 

Zorgniveau 4

Samenwerkingsverband (SWV): arrangement

 

Wanneer we denken dat er meer nodig is dan dat we kunnen bieden op school. (handelingsverlegen)

 • Gesprekken ouders/ consulent SWV/ leerkracht / intern begeleider
 • Gesprekken arrangementsbegeleider/ ouders/ leerkracht/ intern begeleider

 

Zorgniveau 5

Samenwerkingsverband (SWV):

TLV

 

Wanneer we hebben vastgesteld dat een andere onderwijssetting beter is om in de onderwijsbehoefte van de leerling te voorzien

 • Gesprekken ouders/ leerkracht/ intern begeleider/ Eventueel consulent SWV
 • TLV aanvraag

 

 

 

 

 SOORTEN ZORG

 

INTERN / EXTERN

partners die aansluiten of ingeschakeld worden om een goede beeldvorming te krijgen

 

 

Dyslexie

 

 

Poortwachter / organisatie voor onderzoek

 

Motorisch

 

 

Fysio

Ergo

 

 

Meer- en hoogbegaafden

 

 

Vaardighedenklas

Magisgroep

 

 

Taalproblemen (logopedie/ audiologisch onderzoek)

 

 

Logopedie

Audiologisch centrum

 

Ziekten/ Scheiding/ overlijden/ geldproblemen/ gedrags- opvoedingsproblemen/ slaapproblemen/ problemen in de prikkelverwerking

enz.

 

 

Vaardighedenklas

Buurtteam

KOOS

JGZ

 

Specifieke problemen op het gebied van:

 

 

·        Blinden en slechtzienden

·        Taalontwikkeling

·        Langdurig zieken

·        Gedrag

 

Van hieruit kan speciale begeleiding 

worden gegeven, maar er zijn ook scholen

voor speciaal onderwijs van:

·        Begeleiding vanuit cluster 1

·        Begeleiding vanuit cluster 2

·        Begeleiding vanuit cluster 3

·        Begeleiding vanuit cluster 4

 

Cluster 3 en 4 zijn onderdeel van het samenwerkingsverband

 

 

 

Cookies

We gebruiken standaard op deze website noodzakelijke/functionele cookies voor een correcte werking van de website. Daarnaast kunnen er ter verbetering van uw browse-ervaring cookies geplaatst worden om geanonimiseerde en dus niet meer herleidbare statistieken en informatie te verzamelen. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid
X
Cookie instellingen