Ouderraad (OR)

De JdW heeft een actieve ouderraad (OR).

 

De betrokkenheid van ouders is onmisbaar voor school. De vele leuke excursies en schoolreisjes zijn zonder ondersteuning van de ouders onmogelijk om uit te voeren. Het komt regelmatig voor dat we vragen om mee te gaan als extra begeleiding bij een bezoek aan een museum, toneelstuk o.i.d.

 

Soms vragen we ouders ook om een gastles te geven in de groep. Dus heeft u een leuk idee voor een gastles, denkt u daarbij aan uw beroep of een interessante hobby, neem dan gerust contact op met de leerkracht.

 

Op school hebben we een actieve ouderraad (OR). De OR organiseert in samenwerking met het team o.a. de Sinterklaasviering en het zomerfeest. De ouderraad vergadert een aantal keer paar jaar samen met een leerkracht.

 

Ook is de OR verantwoordelijk voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreisjes.

 

 

Ouderraad email: orjohandewitt@gmail.com