Ouderraad

De Johan de Witt heeft een actieve ouderraad.

De Ouderraad, wie zijn wij en wat doen wij?

De ouderraad (OR) van de Johan de Wittschool bestaat uit 9 enthousiaste ouders en Juf
Amy (groep 3). De belangrijkste taak van de OR is het organiseren en ondersteunen van
allerlei leuke activiteiten op school. We organiseren activiteiten zoals het Sinterklaasfeest,
kerstversiering, de ouderborrel tijdens het Kerstdiner én het Zomerfeest. En daarnaast
leveren we ook een bijdrage aan activiteiten rondom de Kinderboekenweek, de Johan de
Witt feestweek en het schoolreisje.


Na de coronaperiode waar weinig georganiseerd kon worden, zijn wij weer vol energie om
een feestelijk jaarprogramma te gaan maken waar de kinderen veel plezier aan gaan
beleven. 


Voor elke activiteit worden binnen het team de taken verdeeld en schakelen we hierbij,
indien nodig, de klassenouders en andere hulpouders in. De betrokkenheid van ouders is
zeer gewenst en onmisbaar. Indien er ideeën of wensen zijn waar wij als ouderraad
invulling aan zouden kunnen geven, dan horen wij dat graag. Op deze manier kunt u ook
betrokken zijn bij de activiteiten op school.


Ouderbijdrage
Om alle bovenstaande feestelijke activiteiten te bekostigen vragen wij een vrijwillige
bijdrage per schooljaar per kind. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor het
schoolreisje wat elke groep één keer per schooljaar gaat maken. Voor de kleuters staat er
altijd een bezoek aan het vogelnest in Bunnik op het programma.


De invulling voor het schoolreisje van de oudere groepen is op dit moment nog niet
bekend, dat is elk jaar anders. Groep 8 heeft aan het einde van het schooljaar het
traditionele kamp.

 

Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de pagina met de titel "ouderbijdrage".


Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben of meer informatie willen hebben over de
ouderraad en de activiteiten die wij organiseren, spreek één van ons aan op school of
stuur een mail naar: orjohandewitt@gmail.com