Actueel

We werken vanaf schooljaar 2019-2020 met de Parro-app.

 

Met deze app communiceren wij rechtstreeks met de ouders per groep en individueel.

Wekelijks ontvangen de ouders een nieuwsflits via Parnassys. In deze nieuwsflits is de meest recente schoolinformatie te lezen.

 

Overige informatiebronnen binnen onze school zijn:

* Website
* Prikborden, in alle gangen
* Ramen en/of deuren van de groepslokalen

18 juli t/m 30 augustus 2020
Zomervakantie
 Alle groepen zijn vrij vanaf 12.00 uur vrijdag 17 juli 2020