Nieuws

1 november 2021

In november weer kind-ouder-leerkracht gesprekken

 

In november organiseren wij de kind-ouder-leerkracht gesprekken.

In deze gesprekken staat vooral het welzijn en welbevinden centraal.

We spreken met elkaar over de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

De ouders krijgen binnenkort via de Parro app een uitnodiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws via Parro app

Op de Johan de Witt gebruiken we de Parro-app.

Met deze app communiceren wij rechtstreeks met de ouders per groep en individueel.

In deze app vindt u alle relevante nieuwsberichten.

 

Overige informatiebronnen binnen onze school zijn:

* Digitale schoolkrant

* Website
* Prikborden, in alle gangen
* Ramen en/of deuren van de groepslokalen

3 december 2021
Sinterklaasviering
6 december 2021
Studiedag 2
22 december 2021
Kerstviering in de klas (avond)