Actueel

We werken vanaf schooljaar 2019-2020 met de Parro-app.

 

Met deze app communiceren wij rechtstreeks met de ouders per groep en individueel.

Wekelijks ontvangen de ouders een nieuwsflits via Parnassys. In deze nieuwsflits is de meest recente schoolinformatie te lezen.

 

Overige informatiebronnen binnen onze school zijn:

* Website
* Prikborden, in alle gangen
* Ramen en/of deuren van de groepslokalen

9 april 2020
Studiedag team
alle leerlingen vrij
13 april 2020
2e PAASDAG
15 t/m 16 april 2020
Schoolfotograaf