Plaatsing van uw kind

Kennismaken met de school 


U kunt een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Deze kennismaking duurt ongeveer een uur en is altijd om 9:00 uur 's ochtends zodat u de school goed in actie kan zien. Na afloop van het gesprek en de rondleiding krijgt u een aanmeldingsformulier van de school.


U kunt telefonisch (030-2933936) een afspraak maken of via de mail directie.johandewittschool@spoutrecht.nl 

De Johan de Witt is een relatief kleine openbare daltonschool. 

 

De keuze voor openbaar onderwijs in de eigen (sub)wijk vinden wij belangrijk en daarom plaatsen wij alleen leerlingen uit Wijk West (postcode 3531, 3532, 3533 en 3534). Wij plaatsen daarnaast ook leerlingen die in Leeuwesteyn (postcode 3541) wonen omdat daar geen openbare basisschool is. Er worden per kalenderjaar ongeveer 50 leerlingen aangenomen voor groep 1.

 

Het is noodzakelijk om voor de tweede verjaardag van uw kind aan te melden. In de het kwartaal dat kinderen twee jaar worden zullen wij aangeven of we verwachten dat er een plek beschikbaar is. Deze plek wordt op de derde verjaardag definitief bevestigd. Broertjes en zusjes krijgen voorrang bij plaatsing. Kinderen uit de directe buurt (postcode 3533) krijgen eveneens voorrang bij plaatsing. Indien er meer aanmelding zijn in een kwartaal dan plaatsen zal er worden geloot. Als u wordt uitgeloot kunt u ervoor kiezen om op de wachtlijst te worden geplaats.

 

De vier basisscholen in Oog in Al hebben met elkaar afgesproken, dat een leerling die geplaatst is op één van deze scholen niet op een wachtlijst van de andere scholen mag blijven staan.

 

Leerlingen starten over het algemeen op 4-jarige leeftijd in groep 1. Wanneer een kind schriftelijk wordt aangemeld en u een bevestiging van plaatsing heeft ontvangen zal de toekomstige leerkracht ongeveer drie maanden voor de vierde verjaardag contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek.

 

Wanneer leerlingen op latere leeftijd instromen (zij instromen) dan is er, voordat we definitief overgaan tot plaatsing, altijd eerst contact met de school van herkomst. In dit contact geeft de school van herkomst zijn visie op de betreffende leerling. Het beeld van de ouders, de school van herkomst, en de situatie op Obs Oog in Al zijn allemaal van invloed op de overweging om tot plaatsing over te gaan.