Groepen

Op de locatie Johan de Witt werken we met homogene groepen. De samenstelling van de homogene groepen is afhankelijk van het aantal leerlingen.
Zo zijn er dit schooljaar 2018-2019 tien groepen, namelijk vier groepen 1/2 (de kleuters) , één groep  3, één groep 4, één groep 5, één groep 6 en één groep 7 en één groep 8.

 

Kinderen leren van elkaar door aandacht te hebben voor elkaar, naar elkaar te kijken en te luisteren. Hierbij spelen zowel verschillen in ontwikkelingsniveau als verschillen op het gebied van talent, cultuur en belangstelling een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat onze leerlingen op een vanzelfsprekende wijze met elkaar leren samenleven.