Onze school

De Johan de Witt is:

 

Een kleine school, waar je samen groot wordt.

 

Wij zijn:

 

Een goede, warme, veilige en kleurrijke wijkschool.

Visie: Onze visie geeft een ambitieus beeld van wat wij willen zijn. We kijken naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst.

 

Alle leerlingen op onze school zijn geboren in de 21e eeuw. Wat moeten onze leerlingen tegenwoordig leren op school? Kennis is nog nooit zo toegankelijk geweest als nu maar ook nog nooit zo gevarieerd en breed. Naast de kernvakken taal en rekenen besteden we op school veel aandacht aan vaardigheden die de leerlingen nu goed kunnen gebruiken en ook in hun verdere leven van groot belang zijn. We bedoelen hiermee de vaardigheden; samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.

 

Deze vaardigheden waren vroeger ook al belangrijk alleen toen was er nog geen 

ict-geletterheid. De mogelijkheden van digitale leermiddelen zijn kansrijk voor de kinderen en maken een duidelijk deel uit van ons onderwijsaanbod. Het werken met digitale leermiddelen is geen doel op zich. Het is een deel van het dagelijkse aanbod en een mogelijkheid tot verwerven en verwerken van kennis. We besteden veel aandacht aan spelend, ontdekkend en onderzoekend leren vanuit thematisch onderwijs. We willen graag dat onze leerlingen een betekenisvolle relatie kunnen leggen tussen dat wat ze leren en hoe dat toepasbaar is in de wereld om hun heen.

 

Daltononderwijs. Wij zijn een Daltonschool in oprichting. In het najaar van 2020 worden we bezocht door de Nederlandse Daltonvereniging om vervolgens als een erkende Daltonschool verder te gaan. We kiezen voor het daltononderwijs om dat het Daltononderwijs goed aansluit bij onze huidige manier van werken en de uitwerking van onze visie versterkt en goed uitvoerbaar maakt.

 

Nederlandse daltononderwijs kent van oorsprong drie daltonprincipes en deze zijn vertaald naar vijf kernwaarden die goed aansluiten bij vaardigheden die we onze leerlingen willen aanleren.