Stagiaires in de school

Het hele jaar door kunt u in de groepen van uw kinderen stagiaires tegen komen.
Onze school vindt het belangrijk plaats te bieden aan mensen, die een opleiding volgen t.b.v. het onderwijs.
Zij komen niet alleen om te leren van ons, maar wij leren ook nieuwe onderwijsontwikkelingen van hen.
Bovendien kunnen dit toekomstige collega-leerkrachten worden. Dit is ook het uitgangspunt van het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs (S.P.O.).

Welke stagiaires komen zoal de school binnen:
* Stagiaires van de PABO.
* Stagiaires Onderwijsassistent. (R.O.C.)
* Gymnastiekstagiaires van de diverse opleidingen tot vakleerkracht gymnastiek.
* ALPO-studenten. Deze studenten doen twee studies naast elkaar, n.l. de PABO en de universitaire studie Onderwijskunde. Dat betekent, dat zij naast hun opdrachten vanuit de
PABO ook leren onderzoeken op te zetten en uit te voeren.Vanzelfsprekend ontvangt de school de resultaten van deze onderzoeken.
* Snuffelstagiaires “. Leerlingen van de middelbare scholen komen maximaal 4 dagen een kennismakingsstage lopen.
* Incidentele stageplaatsen bij de I.B’er. Deze stagiaires komen van de studies orthopedagogiek en psychologie.
* Daarnaast kennen we een incidentele stageplek bij Schoolmaatschappelijk werk.