School allerlei

School allerlei

 

Op de onderliggende pagina's vindt u de volgende informatie:

- Schooltijden

- Ziekmelding van uw kind

- Aanvraag extra verlof

- Verjaardagen van de kinderen

- Kleding en gymles

- Verloren en gevonden voorwerpen

- Luizen

- Vervanging van afwezig leerkracht

- Klachtenprocedure

 

 

Wij werken op school met de kleurrijke afspraken:

 

Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.

De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.

We hebben zelf in de hand, dat we ons laten zien van onze goede kant.

Als je leuke dingen zegt en doet, word jij zelf ook vriendelijk begroet.