Klachtenprocedure

Leerkrachten op onze school voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor de kinderen
uit hun eigen groep, maar voor alle kinderen op de locatie Johan de Witt.
Informele procedure: als er iets is, gaat u eerst naar de leerkracht. Komt u er samen niet uit dan kunt u altijd bij de directeur terecht. Wij maken graag een afspraak voor een gesprek met u als u zich zorgen maakt of onvrede heeft over een situatie.

           

SPO Utrecht hanteert een klachtenprocedure. Deze ligt op school voor alle betrokkenen ter inzage.

 

Op onze school is de klachtcontactpersoon, die de klager kan adviseren op welke wijze er het best met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst naar de vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. Karen van der Lugt is klachtcontactpersoon (karen.vanderlugt@spoutrecht.nl)

 

Het schoolbestuur heeft een externe vertrouwenspersoon voor ouders en voor personeel benoemd. Onze externe vertrouwenspersoon is Anky Theelen. Zij is bereikbaar per mail (theelen@human-invest.nl) of telefonisch (06-43498918).  De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

           

Een klacht over iemand die betrokken is bij de school kan ook worden ingediend bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Een klacht kan bij het bestuur worden ingediend (info@spoutrecht.nl). U kunt uiteraard ook eerst telefonisch contact met ons bestuur opnemen (030-2652640).

 

Ons schoolbestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.

 

Op de website www.onderwijsgeschillen.nl/klachten vindt u meer informatie over onder meer de relevante regelgeving, de te doorlopen procedure bij de behandeling van klachten en de samenstelling van de Commissie.

Cookies

We gebruiken standaard op deze website noodzakelijke/functionele cookies voor een correcte werking van de website. Daarnaast kunnen er ter verbetering van uw browse-ervaring cookies geplaatst worden om geanonimiseerde en dus niet meer herleidbare statistieken en informatie te verzamelen. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid
X
Cookie instellingen