Vergaderstukken

MR vergadering d.d. 16 november 2022

Onthulling logo en schoolplein

Het nieuwe logo is door veel kinderen en ouders enthousiast ontvangen.

Het schoolplein is volop in “ontwikkeling”.

 

Begroting

In de MR is de begroting voor de komende jaren besproken.

Het CvB heeft de begroting van De Johan de Witt school beoordeeld en akkoord bevonden.

De MR geeft een positief advies.

 

 

 

 

MR vergadering d.d. 12 oktober 2022

 

Nieuw schooljaar 

Dit schooljaar zijn we gestart met veel nieuwe leerkrachten in de bovenbouw. We zijn gestart met een nieuwe schoolopleider. Deze situatie vraagt veel van degenen die nieuw starten en van degenen die hier al werken. Door het werken met maatjes, het regelmatig bij elkaar gaan zitten, werken met “bordsessies” en het informeel elkaar ontmoeten proberen we oog en oor voor elkaar te houden. 

 

Te kort aan leerkrachten 

Het tekort aan leerkrachten ervaren we steeds sterker.

 

Speerpunten dit schooljaar 

In de MR worden de speerpunten voor dit schooljaar besproken en toegelicht.

 

Begroting 2023 

In 2023 willen wij de volgende investeringen neer gaan zetten: 

 

Leermiddelen 

Extra leesboeken 

€   3.000,- 

 

Extra Meer Hoog Begaafden materiaal 

€   3.000,- 

ICT 

Touch Screens  (3x) 

€ 15.000,- 

 

Extra hardware 

€   5.000,- 

 

MR kan instemmen met bovenstaande investeringen t.a.v. leermiddelen.

 

PR 

Op dit moment stagneert het leerlingenaantal. We zien een aantal verhuizingen vanuit onze school naar elders in de stad of daarbuiten.

Ontwikkeling leerlingenaantallen en prognose: 

2019 

Okt 2020 

Okt 2021 

Feb 2022 

Feb 2023 

Feb 2024 

207 

220 

212 

225 

216 

225 

 

Daarom dat we sterk gaan inzetten op PR. 

  1. Nieuw logo en onthulling tijdens 90-jarig bestaan met daaromheen activiteiten in de wijk 
  2. Peuterochtenden; geplande en georganiseerde inloopochtenden op school voor ouder en peuter (in groep 1-2) 
  3. Starten van Instagram voor de Johan de Witt 
  4. Ontwikkeling schoolplein 

 

Schoolplein 

Toelichting door Mirette. 

 

CO2 meters 

Per 1 februari 2023 zijn in alle klaslokalen CO2 meters nodig.  

SPO pakt dit bovenschools op. 

Via Hero Balance (systeem wat op onze school ventilatie/verwarming regelt) hebben we via de app reeds inzicht in het CO2 gehalte in de lokalen.  

Gemiddeld gekeken zitten we zelden boven de 800 ppm.  

400-800 = acceptabel (groen), 800-1200 = matig (oranje), 1200 en hoger = slecht (rood) 

 

 

 

 

Cookies

We gebruiken standaard op deze website noodzakelijke/functionele cookies voor een correcte werking van de website. Daarnaast kunnen er ter verbetering van uw browse-ervaring cookies geplaatst worden om geanonimiseerde en dus niet meer herleidbare statistieken en informatie te verzamelen. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid
X
Cookie instellingen