Medezeggenschapsraad (MR)

Er zijn diverse partijen betrokken bij een school: personeel werkt er, leerlingen krijgen er les en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. En natuurlijk is er het bestuur waar de school onder valt. Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, de MR. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).  

De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. Het schoolbestuur bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn besluiten. De MR controleert, corrigeert waar nodig, en legitimeert deze voorgenomen besluiten. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit definitief wordt. De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de WMS die is ingevoerd in 2007. 

 

Daarnaast kunnen allerlei onderwerpen op initiatief van de MR worden besproken met de directie van de school. Denk daarbij aan belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Je kan overigens geen klachten melden via de MR. Daar is een aparte klachtenprocedure voor op deze website. Uiteraard kan je wel contact opnemen met de MR om een bepaald onderwerp op de agenda te krijgen als je wilt dat het besproken moet worden met de directie.  

Onze MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders van de school. De MR vergadert 6 keer per jaar.

De vergaderingen zijn openbaar als toehoorder bij te wonen voor iedereen die geïnteresseerd is. De MR is bereikbaar via mr@obsooginal.nl.

 

De MR bestaat uit de volgende personen:

- Job Bilsen (ouder)

- Evelyn Borst (ouder)

- Ella van Reij (groepsleerkracht)

- Mirette Ypenburg (groepsleerkracht) 

 

Cookies

We gebruiken standaard op deze website noodzakelijke/functionele cookies voor een correcte werking van de website. Daarnaast kunnen er ter verbetering van uw browse-ervaring cookies geplaatst worden om geanonimiseerde en dus niet meer herleidbare statistieken en informatie te verzamelen. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid
X
Cookie instellingen