Schooltijden

Wij hebben een continurooster voor de groepen 1 t/m 8.

Onze schooltijden zijn op maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 14:15 uur.

 

Vanaf 8:20 uur kunnen de leerlingen naar de klas en om 8:30 uur beginnen we met de les.