Leerplicht

Als ouder ben je er verantwoordelijk voor dat het kind in de leerplichtige leeftijd bij een school staat ingeschreven en dat het kind ook naar school gaat.

 

Vanaf wanneer is een kind leerplichtig?
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden tot aan het einde van het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle kinderen naar school gaan op of rond hun vierde verjaardag.